#Tendencies en Xixón (II)

Capítulu 6 - Temporada 2


🎤 🎥Maggy sal a otra vegada a entamala nes cais de Xixón. ¿Qué sabe la xente de les #Tendencies de moda pa esta temporada? 👒 👓 👔 👕 👖 👗