L’home delgáu

1x02

Arantza Margolles Beran llega col so segundu capítulu de Cróniques ocultes, pa cuntanos la hestoria del home delgáu… ¡Asocedió en Somiedu!