video

Cuentos de trazu sueltu | Xurde ensin mieu

https://www.youtube.com/watch?v=8OdYgR_z0oo
video

L’apuru de nuberu

☄️🌟Paez ser que'l nuberu anda n'apuros ¿Quién s'anima a rescatalu? Otru nuevu cuentu d'Enrique Carballeira Asturtoons
video

Cuentos de Trazu Sueltu | Picufinu y el Llobu

https://www.youtube.com/watch?v=31fjxgiLxk4

La primavera zarrada | Cuentos de trazu sueltu |

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/9g8SF5xV9gY" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
video

Cuentos de trazu sueltu | Una nueva mascota

https://www.youtube.com/watch?v=pFv4dgM4uQc

La Xana Rosana | Cuentos de trazu sueltu |

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/eufqQW_PoDE" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>