L’apuru de nuberu

☄️🌟Paez ser que’l nuberu anda n’apuros ¿Quién s’anima a rescatalu? Otru nuevu cuentu d’Enrique Carballeira Asturtoons