EL PISU | 2×05 | La tranquilidá

https://www.youtube.com/watch?v=u2HOuuB9e2c

EL PISU | 2×04 | La entrevista de trabayu

https://www.youtube.com/watch?v=8gg-jgBd4sE

EL PISU | 2×03 | La encerrona

https://www.youtube.com/watch?v=BrC9Z4NKRl0

EL PISU | 2×02 | Una compañera de pisu sospechosa

https://www.youtube.com/watch?v=2fEk3QMU7SE

EL PISU | 2×01 | Entamen los problemes

https://www.youtube.com/watch?v=QHtwFIOalbw

El pisu | La folixa | 1×04

https://www.youtube.com/watch?v=Sll9LvX1JZc

El pisu | La Mascota | 1×03

https://www.youtube.com/watch?v=CzrZFc_UhOA