El xiradiscos, programa d’estrenu en PlayPresta

⏯🎶🔊El Xiradiscos ESTRENU con Nacho Wings. Esti miércoles qu’entra, 8 de xineru, en PlayPresta a les 21:30 hores.