video

L’home delgáu

Arantza Margolles Beran llega col so segundu capítulu de Cróniques ocultes, pa cuntanos la hestoria del home delgáu... ¡Asocedió en Somiedu!
video

El clan de Los Chorines

🗡️🗡️Güei Arantza Margolles danos a conocer al clan de Los Chorines
video

El chorín qu’asesinó a un guardia civil

Arantza Margolles sigui dándonos a conocer al clan de los chorines. ¿Sabíes que llegaron a asesinar a un guardia civil?
video

La lluz de veneros

😈 Arantza Margolles llega con una nueva hestoria oculta que saca a la lluz... 🔥Nesti casu, el de la lluz de Veneros, en Casu.